سفارش تبلیغ
صبا

.............

نگاهت را هم به من ببخشی می توانم باور کنم خدا نزدیک است...............

همین جاست.............

"در میان برق نگاه معصومانه ی چیزی به نام "عشق[ سه شنبه 90/12/9 ] [ 1:37 عصر ] [ فریبا ] نظر

فراموشی..

عحیب است که هر جا بروی ،تا یادی نکنی..یاد نمی شوی...

هستی ولی آنگاه که کسی نداند که کجای دنیایی؟؟؟؟

وقتی سخنی از نبودنت به میان نباشد.......

وقتی نگاهی نباشد که که انتظار را برایت معنا کند......

چه سود...هستی؟و بودن ؟؟!!

زندگی زیباست........................

باور ندارم که در تنهایی هم این زیبایی یافت می شود...

قشنگ است..دمی که عابر می شوی و می گذری..

یک نفر خیره ات می شود و تبسمش به تو می گوید:

من تو را به یاد دارم........!!!!!!!!

 

 [ سه شنبه 90/12/9 ] [ 1:32 عصر ] [ فریبا ] نظر

::