سفارش تبلیغ
صبا

درد بی بارانی.

باران هم نبارید...که بگویمت..:

اینجا هوا بارانی ست ،آن جا را نمی دانم..!!!!

همه جیز ضد و نقیض است در این روزها..

زمستان آفتابی این شهر را ببین...

گویا خدا هم این روزها هوای بازی را گرفته است..

هم چون بشری که عشق بازی را......!!!!!!!!!!!

 [ شنبه 90/11/1 ] [ 7:49 عصر ] [ فریبا ] نظر

::