سفارش تبلیغ
صبا

آغوش خجالتی...

دنیا بزرگتر نیست از بسته ی مداد رنگی

هر بار در آغوشم سبز می شدی

سرخ می شدم[ چهارشنبه 92/3/1 ] [ 11:15 عصر ] [ فریبا ] نظر

::