سفارش تبلیغ
صبا

ماه من....

    .....قرص ماه ؛ مسکن عشاق است ...!!![ جمعه 91/10/29 ] [ 1:36 عصر ] [ فریبا ] نظر

تنهایییییییییییی

صدایت نمی کنم که بر گردی ::مهم باشمخودت بر می گردی!!!!

رفتن[ جمعه 91/10/15 ] [ 12:36 عصر ] [ فریبا ] نظر

تکرار

من این روزها گمت کرده ام یا جای خالی ات پر رنگ تر شده است؟؟

تمام زندگی ام را دویدم ,انتهایش را گم کرده ام ؛

محبتی کن و ابتدای زندگی ام را نشانم بده.

فراموش می کنم تمام این روزهای سرشار از نیازم را ..

شب هم از تکرار این خیال بی نیازی ام به ستوه آمده است..

این روزها آنقدر تکرارت میکنم,که وقتی به خودم می رسم می بینم نامت بر گونه هایم باریده است..

 

                               مرا چه به عشق؟؟؟؟؟؟

نفهمیدم که گم شدم و تو را گم کردم ,یا گمشده ام بودی که عاقبت ,خودم را هم گم کرده ام..؟!

بگذار نفس بکشد احساس..

چه فرقی دارد دوری یا نزدیکی ؟!وقتی کلمه ای مفقود در این سو فریاد می زند :تو کجایی ؟من کجا هستم؟

عجب بازی خنده داری ست عشق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

درست تکرار چشم قایم گذاشتنهای کودکی...

اما این بار تو تا ابد دلت خواست من پیدا کنم,

غمگینم از خودم..

غمگینم از دستهایم که چشمهایم را می فشرد تا مبادا ناگهانی در میان پنهان شدنت تو را ببیند..

چه خوش خیال بود که فکر میکرد تو هم فاصله را نمیدانی و در نزدیکترین قدم کنارم قایم میشوی..

دستهایت را که از دستم کشیدی,هراس نداشتنت میان بودنت شعله ور شد..

باید می خواندم از قدم هایت که میخواستی برنده ی این بازی باشی..

تو بردی ومن باختم..

                     این ساده ترین اقرار عشق بازی من و توست...[ جمعه 91/10/8 ] [ 9:2 عصر ] [ فریبا ] نظر

تنهایی

l

آنقدر می ترسیدم از رفتنت که قالب کفشهایت را برای روز مبادا ساخته ام..

حالا که رفته ای و تمام روزهایم مباداست

نمی دانم چرا هر جا رد پایی پیدا می کنم به اندازه ی قالب کفشهای توست

یا من اشتباه می کنتم یا تو هر جایی شده ای.......؟؟!!!!![ یکشنبه 91/10/3 ] [ 9:48 عصر ] [ فریبا ] نظر

::