سفارش تبلیغ
صبا

روزی

روزی تو هم مرا یاد می کنی ..

.آنروز دور نیست......

روزی می رسد که دستهایم برایت تنها حسرتیست که در شبانه روز در تو بلوا می کند .....

.

اینروزهاست که باید باشی و نیستی ...

 

 

 
[ پنج شنبه 93/9/20 ] [ 1:24 عصر ] [ فریبا ] نظر