سفارش تبلیغ
صبا

روزی

روزی تو هم مرا یاد می کنی ..

.آنروز دور نیست......

روزی می رسد که دستهایم برایت تنها حسرتیست که در شبانه روز در تو بلوا می کند .....

.

اینروزهاست که باید باشی و نیستی ...

 

 

 
[ پنج شنبه 93/9/20 ] [ 1:24 عصر ] [ فریبا ] نظر

من

 این روزااااااااااا خسته م....................

خیلی خیلی خسته ممممممممممممممممم...

با تمام وجودم غمگینم......

دلم میخواد از خودم خدافظی کنم....

از وجودم ...

از روحم 

از جسمم......

عشق من......همیشه عاشقم باش...

نگفتن بعضی حرفا به بعضی آدما که نمی خوای غمگینشون کنی خودتو ویروون می کنه...

من به ویروونه تبدیل شدم....

دلم ی ذره خنده از ته دل می خواد ....

شادی بی بهونه می خواد ...

از اینهمه الکی خوش بودنم خسته شدم...

دلم واسه ی خواب ابدی پر میزنه...

می خوام بخوابم وشادی بی بهونه رو ببینم ...

دوستو ن دارم 

دوستت دارممممممممممممم(..)[ پنج شنبه 92/10/19 ] [ 4:20 عصر ] [ فریبا ] نظر

یادت نره بخندی[ سه شنبه 92/9/19 ] [ 11:13 عصر ] [ فریبا ] نظر

خدا جووووون خوش به حالت[ سه شنبه 92/9/19 ] [ 10:46 عصر ] [ فریبا ] نظر

آموزش....

اگر شما به یک مرد آموزش دهید

اگر شما به یک مرد آموزش دهید

تنها به یک مرد آموزش داده اید

اما اگر به یک زن آموزش دهید

به یک نسل آموزش داده اید[ شنبه 92/8/11 ] [ 8:9 عصر ] [ فریبا ] نظر

::