سفارش تبلیغ
صبا

آموزش....

اگر شما به یک مرد آموزش دهید

اگر شما به یک مرد آموزش دهید

تنها به یک مرد آموزش داده اید

اما اگر به یک زن آموزش دهید

به یک نسل آموزش داده اید[ شنبه 92/8/11 ] [ 8:9 عصر ] [ فریبا ] نظر